Giełda wierzytelności ma na celu upublicznienie informacji o nierzetelnym kontrahencie a w efekcie uchronienie innych podmiotów przed ryzykownym kontaktem gospodarczym z danym dłużnikiem. Wystawienie danych dłużnika na naszej giełdzie umożliwia sprzedaż wierzytelności. Wgląd do niej mają wszyscy użytkownicy Internetu, jest monitorowana przez banki, firmy leasingowe i ubezpieczeniowe oraz inne instytucje związane z branżą finansową. W rezultacie wpis do naszej giełdy oznacza dla dłużnika uniemożliwienie normalnego funkcjonowania na rynku oraz wiąże się z możliwością wypowiedzenia udzielonych kredytów kupieckich i bankowych. Dopisując dłużnika  do giełdy wierzytelności, wywierasz na niego presję i  dyscyplinujesz uporczywych dłużników do zapłaty należności. W przypadku nieodzyskania należności od dłużnika, wierzytelności takie są sprzedawane. Po wpisaniu wierzytelności na naszą giełdę około 70% dłużników reguluje swój dług.

Wierzytelności prosimy zgłaszać pod adresem e-mail biuro@agencjawindykacyjna.pl

 

znajdź dłużnika : (wpisz szukaną frazę)


Ochociński Bernard (Krostkowo k/ Piły) 326.664,- PLN Wyrok

Łapka Mirosław, Maria (Bydgoszcz) 84.000,- PLN Wyrok

Lobermajer Danuta, (Bydgoszcz) 33.000,- PLN nakaz zapłaty

Rykaczewski Krystian (Czersk) 60.000,- PLN wyrok

Wardyn Katatrzyna (Klaskawa) 60.000,- PLN wyrok

Wardyn Kazimierz (Klaskawa) 60.000,- PLN wyrok

Pluciński Maciej (Bydgoszcz) 4.800,- PLN umowa

Zwidryn Mirosław, ELEOS (Kwidzyń) 2.483,- PLN faktura

Romanowski Andrzej (Bydgoszcz) 28.064,- PLN nakaz zapłaty

Księzki Łukasz (Bydgoszcz) 15.974,- PLN nakaz zapłaty

Beata Kucza (Bydgoszcz) 10.000,- PLN uznanie długu

LTM MED Spółka z o.o. (Toruń) 70.000,- PLN faktury

Lewicki Michał (Janikowo) 10,000,- PLN umowa pożyczki

Pluciński Grzegorz (Bydgoszcz) 24.000,- PLN umowa poręczenia

() PLN


pokaż wszystkich dłużników

BRE Bank S.A. nr rachunku 13 1140 2004 0000 3102 7205 6756 panel