Giełda wierzytelności ma na celu upublicznienie informacji o nierzetelnym kontrahencie a w efekcie uchronienie innych podmiotów przed ryzykownym kontaktem gospodarczym z danym dłużnikiem. Wystawienie danych dłużnika na naszej giełdzie umożliwia sprzedaż wierzytelności. Wgląd do niej mają wszyscy użytkownicy Internetu, jest monitorowana przez banki, firmy leasingowe i ubezpieczeniowe oraz inne instytucje związane z branżą finansową. W rezultacie wpis do naszej giełdy oznacza dla dłużnika uniemożliwienie normalnego funkcjonowania na rynku oraz wiąże się z możliwością wypowiedzenia udzielonych kredytów kupieckich i bankowych. Dopisując dłużnika  do giełdy wierzytelności, wywierasz na niego presję i  dyscyplinujesz uporczywych dłużników do zapłaty należności. W przypadku nieodzyskania należności od dłużnika, wierzytelności takie są sprzedawane. Po wpisaniu wierzytelności na naszą giełdę około 70% dłużników reguluje swój dług.

Wierzytelności prosimy zgłaszać pod adresem e-mail kawpartner@gmail.com

 

znajdź dłużnika : (wpisz szukaną frazę)


Ochociński Bernard (Krostkowo k/ Piły) 326.664 PLN Wyrok

Łapka Mirosław, Maria (Bydgoszcz) 84.000 PLN Wyrok

Lobermajer Danuta, (Bydgoszcz) 33.000 PLN nakaz zapłaty

LTM MED Spółka z o.o. (Toruń) 70.000 PLN faktury

Lewicki Michał (Janikowo) 10,000 PLN umowa pożyczki

Pluciński Grzegorz (Bydgoszcz) 24.000 PLN umowa poręczenia


pokaż wszystkich dłużników