Błędy medyczne

Błędem w sztuce lekarskiej jest "postępowanie sprzeczne z powszechnie uznanymi zasadami wiedzy medycznej". Oznacza to, że kategoria ta dotyczy sytuacji, gdy lekarz postąpił niezgodnie z wiedzą medyczną. Do błędów lekarskich nie zalicza się więc przypadków niewłaściwego sterylizowania narzędzi do zabiegu, zoperowanie przez pomyłkę niewłaściwego narządu albo odmowa udzielenia pomocy pacjentowi, który jej potrzebuje. Nie są to przypadki postępowania niezgodnego z wiedza medyczną, ale po prostu niedbalstwo lub zła organizacja pracy. W tym zakresie zapewniamy poza pełną obsługą i przeprowadzamy analizę czy wystąpił błąd medyczny czy inne zaniedbanie. Przeprowadzamy ocenę skutków dla zdrowia przez lekarzy specjalistów znajdujących się na listach biegłych sądowych.