Szkody majątkowe

Często osoby poszkodowane skazane są w przypadku szkód rzeczowych na kosztorysy i wyliczenia sporządzone przez pracowników towarzystw ubezpieczeń lub osoby działające na ich zlecenie. Chodzi tutaj przede wszystkim o kosztorysy naprawy lub wyliczenia wartości pojazdów czy też zniszczonego majątku oraz utraconego dochodu. Wyliczenia te są najczęściej zaniżone. Wiemy jakie podjąć czynności aby odpowiednio zabezpieczyć interes klienta.