Wypadki w pracy

Prowadzimy zarówno postępowania przeciwko pracodawcom jak i postępowanie przed ZUS-em. Do uznania odpowiedzialności pracodawcy należy wykazać jego winę, choć bywają sytuację, iż odpowiedzialność pracodawcy jest dalej idąca bo wynika z zasady ryzyka, wówczas nie istnieje konieczność udowadniania winy. Istotne jest zabezpieczenie dowodów z miejsca zdarzenia, wykonania zdjęć, zebrania oświadczeń świadków i nie podpisywanie protokołu wypadku gdy nie odpowiada on rzeczywistości.