Windykacja przedsądowa

Naszym głównym celem jest odzyskanie należności przy minimalnym zaangażowaniu Twojego czasu i pieniędzy. Wysoka skuteczność windykacji w naszej firmie wynika z indywidualnego podejścia do każdego zlecenia oraz ze specyfikacji organizacji windykacji terenowej. W ramach zlecenia prowadzimy działania zmierzające do odzyskania należności zarówno poprzez negocjacje z dłużnikami, jak i na drodze postępowania sądowego. Z naszego doświadczenia wynika, że aby osiągnąć najlepszą efektywność działań windykacyjnych należy:

 1. dokonać analizy wierzytelności pod kątem
  • wysokości (np. małe, średnie, duże salda),
  • stopnia przeterminowania (np. krótko, średnio, długo),
  • statusu (np. przed procesem sądowym, po bezskutecznej egzekucji komorniczej),
  • typu dłużnika (np. branża, wielkość firmy, sytuacja finansowa),
  • typu produktu (np. towar, usługa),
 2. dobrać adekwatne narzędzia windykacyjne,
 3. skonstruować odpowiedni do potrzeb proces windykacyjny.

Istotnym elementem procesu windykacyjnego jest również poprowadzenie go w sposób logiczny i konsekwentny. Uświadomienie dłużnikowi nieuchronności reakcji wierzyciela i konieczność uregulowania zobowiązania.