Długoterminowy monitoring należności

Usługa jest skierowana do Klientów, którzy posiadają postanowienie o umorzeniu egzekucji od komornika lub wpisali należność w koszty uzyskania przychodu. KAW Partner przyjmuje takie wierzytelności w celu monitorowania stanu majątkowego dłużnika przez cały okres obowiązywania wyroku sądowego, czyli na 10 lat. Każde skierowanie sprawy do komornika przedłuża okres obowiązywania wyroku na następne 10 lat. Nasze działania mają na celu uświadomienie dłużnikom, że wierzyciel dochodzić będzie swoich należności pomimo bezskutecznej egzekucji komorniczej czy nawet przedawnienia roszczenia.