Monitoring płatności

Usługa ta umożliwia kontrolowanie spłat należności oraz zapobiega powstawaniu zatorów płatniczych. Realizując ją nadzorujemy terminowość regulowania zobowiązań, dzięki czemu są one traktowane priorytetowo. W ramach monitoringu w imieniu Klienta kontaktujemy się przed upływem terminu płatności z jego kontrahentami, ustalamy czy wszelkie formalności niezbędne do realizacji płatności są spełnione i przypominamy o zbliżającym się terminie zapłaty należności. W przypadku braku terminowej zapłaty podejmujemy działania zmierzające do ustalenia powodów opóźnienia płatności oraz sprecyzowania definitywnego terminu dokonania wpłaty. Działania monitorujące są prowadzone w oparciu o wytyczne klienta i mogą obejmować także reklamacje oraz wyjaśniania spraw spornych.