Pieczęć windykacyjna

Usługa ma charakter prewencyjny, jej zadaniem jest zdyscyplinowanie odbiorcy do spłaty zadłużenia oraz informuje, że w przypadku nie spłacania należności w terminie istnieje możliwość przekazania jej do windykacji Agencji. Pieczęć windykacyjna może być używana do stemplowania faktur, umów i monitów. Istnieje możliwość zamówienia pieczątek w językach obcych.