Zakup wierzytelności

Sprzedaż wierzytelności jest najbardziej efektywnym sposobem na odzyskanie zamrożonego kapitału. Przejmujemy ryzyko niewypłacalności dłużnika i zapewniamy spieniężenie należności do kilkunastu dni. Kupujemy zarówno wierzytelności niewymagalne, jak również te, dla których minął już termin zapłaty.